De gemeente Bloemendaal gaat niet alleen 110 statushouders tijdelijk huisvesten in een leegstaand klooster, ook twintig andere bewoners die een actieve rol gaan spelen in het beheer en de integratie. Communicatieadviseur Renske Feikema geeft tips om draagvlak te creëren bij het realiseren van tijdelijke huisvesting.